Implemetační aktivity

Implementace aktivit v CREATE Tool Box.

K zajištění úplného zavedení a přijetí CREATE ToolBoxu a rozšíření účasti na virtuální komunitě, partneři vytvoří plnohodnotný implementační balíček CREATE s dokumenty a provozními pokyny pro rozšíření přístupu ke komunitě CREATE a tím se zvýšení přijetí a používání CREATE ToolBoxu.

Soubor dokumentů zahrnuje například:
A) pokynyv k řízení projektu
B) Kontrolní seznam
C) šablony jako:
-> Memorandum o porozumění
-> Kodex chování
-> Souhlas se zapojením do projektu
-> Podmínky

Výsledky budou vyvěšeny brzy!