Atpakaļ    

Projektā “CREATE” tiek apspriesti pieaugušo izglītības politikas instrumenti

Datums: 2018-12-21
Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu “CREATE” un turpinot diskusiju par šī brīža pieaugušo izglītības efektivitāti, veicis pieaugušo izglītības politikas instrumentu izvērtējumu, secinot, ka pieaugušo izglītības politikas veidotāju izmantoto instrumentu loks ir visai šaurs un līdz ar to ne pārāk efektīvs. Projekta astoņi partneri kopīgi ir veikuši pieaugušo izglītības attīstībā ieinteresēto iestāžu un organizāciju e-aptauju visās partnervalstīs, t.sk. arī Latvijā. Aptaujas rezultātā tika identificēti plašāk izmantotie instrumenti pieaugušo izglītības politikas novērtēšanā, īstenošanā, politikas formulēšanā un tās programmu plānošanā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, partneri turpināja identificēt politikas instrumentus, kā arī veidot to aprakstus.
Projekta trešā partneru tikšanās notika 2018. gada 30. novembrī, Hanoverā (Vācija). Tajā piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Lelde Ābele un eksperte Anita Jākobsone.
Partneru sanāksmē tika apspriesta pieaugušo izglītības politikas instrumentu kopuma veidošanas gaita, tai skaitā to analīzes rezultāti, atbilstoši partneru kopīgi noteiktajiem kritērijiem.
Turpmākais partneru uzdevums ir izvietot viņu identificētos instrumentus e-platformā projekta mājas lapā, tos grupējot sekojoši: instrumenti; tīkls/forums; gadījumu un labās pieredze izpēte; platforma; politika.
Šī politikas instrumentu klāsta, kas satur dažādus resursus, pieejamība ļaus reģionālajiem un vietējiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem labāk un atbilstošāk veidot pieaugušo izglītības un apmācības risinājumus un programmas. Visi instrumenti, pēc to izvērtēšanas, būs pieejami projekta e-platformā (http://www.projectcreate.eu/) 8 valodās, tai skaitā latviešu.