Atpakaļ    

Briselē tiek prezentēti sasniegumi projektā par pieaugušo izglītības politikas pilnveides iespējām

Datums: 2019-10-18
2019. gada oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Briseli, lai iepazīstinātu teju 70 interesentus ar jaunradīto virtuālo platformu – politikas rīku apkopojumu pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidei. Klātesošo vidū, galvenokārt, bija Eiropas valstu vietējās politikas veidotāji, kā arī sociālās un kohēzijas politikas ieviesēji un citi interesenti, kurus interesē pieaugušo izglītības politikas aktualitātes. Problemātika, kuru aktualizējusi ERASMUS+ projekta “CREATE” partnerība, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģions, likusi rūpīgi izvērtēt, kā vairākās valstīs Eiropā tiek īstenota pieaugušo izglītības politika, pastarpināti meklējot arī atbildi uz jautājumu – kāpēc atvēlētais Eiropas Sociālā fonda finansējums, kas pieejams dažādu pieaugušo izglītības aktivitāšu īstenošanai, netiek pilnvērtīgi izmantots.

Piemēram iepriekšējā plānošanas periodā no 2007. gada līdz 2013. gadam Eiropas reģionos izmantots vien 47,4% no kopējā finansējuma; Latvijā bija apgūti 69% finansējuma.

Izmantojot Eiropas Savienības projektu priekšrocības, kad projektos kopā startē dažādu valstu organizācijas un institūcijas un tiek piesaistīti augsta līmeņa eksperti, veikta rūpīga pieaugušo izglītības politikas instrumentu apzināšana un to izvērtējums visās projekta valstīs (Vācijā, Latvijā, Čehijā, Horvātijā, Īrijā, Beļģijā, Itālijā un Spānijā).

Izstrādātā platforma, kurā informācija lasāma arī latviešu valodā, piedāvā pieaugušo izglītības politikas veidotājiem idejas un konkrētus rīkus, kas varētu palīdzēt dažādos pieaugušo izglītības piedāvājuma izstrādes posmos - politikas plānošanā, formulēšanā, ieviešanā un, visbeidzot, uzraugot plānoto. Visi instrumenti ir pieejami projekta e-platformā (http://www.projectcreate.eu/).

Pasākums, kurā Vidzemes plānošanas reģions kopā ar citiem ERASMUS+ finansētā projekta CREATE partneriem stāstīja par nozīmīgākajiem sasniegumiem projekta ieviešanas laikā, notika Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros. Tas ir ikgadējs Eiropas Savienības komisijas un ES Reģionu komitejas rīkots pasākums, kas veltīts ES kohēzijas politikas attīstībai. Šogad apmēram 6000 cilvēku no visas Eiropas ieradās Briselē, lai diskutētu par teritoriālās attīstības nākotni un dalītos pārdomās par programmām, pasākumiem un iniciatīvām, kas tai veltītas.

Domājot par projekta CREATE rezultātu ilgtspēju, vēl pēdējo reizi projekta partneri tikās atsevišķā sanāksmē, lai pārrunātu galvenos secinājumus un vienotos par tālākajām rīcībām. No Latvijas Vidzemes plānošanas reģionu pārstāvēja eksperte Anita Jākobsone, kurai ir plaša pieredze pieaugušo izglītības un mūžizglītības jautājumos. Ņemot vērā, ka CREATE galvenās aktivitātes bija vērstas uz to, lai pie viena galda pulcētu gan politikas veidotājus, gan pieaugušo izglītības un vietējās ekonomikas attīstītājus, radītā platforma, lai arī virtuāla, tomēr ir vietne, kurā kopā sadarbībā radīt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu Eiropā.

Rīkkopu platforma, kas ir galvenais projekta rezultāts, tiks uzturēta vēl 2 gadus, tajā arī citi lietotāji varēs iesniegt priekšlikumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par projektu CREATE „Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme” un Vidzemes plānošanas reģiona citiem projektiem mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.projectcreate.eu un http://www.vidzeme.lv, sadaļa PROJEKTI.

Projekts CREATE tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Tā īstenošana ilga no 2017. gada novembra līdz 2019. gada oktobrim. Īstenošanas mērķis - uzlabot pieaugušo izglītības sniegumu un efektivitāti, iesaistoties sistēmiskā līmenī, sasaistot ES vispārējo politiku (EU2020) un tās īstenošanu uz vietas, t.i., reģionos, kuru uzdevums ir izstrādāt un īstenot izglītības programmas.
Publikācijā atspoguļots vienīgi tās autoru viedoklis, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Jautājumiem: Lelde Ābele, projekta CREATE vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, lelde.abele@vidzeme.lv