Atpakaļ    

CREATE projekta partneri ierodas Briselē dalībai Erasmus Plus projekta CREATE uzsākšanas sanāksmē

Datums: 2017-11-10
9. un 10. novembrī visi iesaistītie partneri devās uz Briseli, lai piedalītos Eiropas
Komisijas Erasmus Plus programmas līdzfinansētā projekta „Izglītības stiprināti
konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme (CREATE)” uzsākšanas
sanāksmē.

CREATE projekta mērķis ir mazināt izglītības iespēju un sasniegto rezultātu
ģeogrāfiskās atšķirības ES reģionos, izstrādājot vietējās politikas veidotājiem pieejamu
rīku kopumu efektīvākas pieaugušo izglītības īstenošanai.

9 partneri no 8 valstīm deva startu projekta īstenošanai, plānojot veicamās aktivitātes
CREATE platformas un virtuālās kopienas attīstībai. Turklāt partneri pārrunāja
nepieciešamo rīcību, lai noteiktu politikas instrumentus, ko varētu iekļaut CREATE rīku
kopumā.