Glosář CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Vzdělávání dospělých (http://cedefop.europa.eu)
Obecné nebo odborné vzdělávání dospělých po počátečním vzdělávání a odborné přípravě pro
profesní a / nebo osobní má za cíl:
• Poskytovat všeobecné vzdělávání dospělým v tématech, které jsou pro ně zvlášť zajímavé (např. v
otevřených univerzitách)
• Zajistit kompenzační učení v základních dovednostech, které jednotlivci nedosáhli dříve ve svém
počátečním vzdělávání nebo odborné přípravě (jako je čtenářská gramotnost, numerická
gramotnost), a tak;
• Poskytnout přístup ke kvalifikacím, které jednotlivci nezískali z různých důvodů v systému
počátečního vzdělávání a odborné přípravy
• Získávat, zlepšovat nebo aktualizovat znalosti, dovednosti nebo kompetence v určité oblasti, jedná
se o další vzdělávání a školení
Komentář: Vzdělávání dospělých se blíží, ale není synonymem pro další/navazující vzdělávání a
odbornou přípravu