Hodnocení

Hodnocení přístupů a mapování nástrojů.

Nyní neexistuje žádná taxonomie ani definice (na úrovni EU, národní a místní úrovni napříč členskými státy) týkající se měření výstupů vzdělávání dospělých, nástrojů a iniciativ. Klíčovým momentem inovací CREATE hodnotících nástrojů je defince metodologie klasifikce jako jsou nástroje kměření úrovně různých nastavení a dimenzí v rámci států (reprezentováno partnerstvími: akademie, veřejný sektor, neziskové organiazce zabývající se vzdláváním dospělých, dodavatelé, uživatelé, facilitátoři a politici).

Hodnocení CREATE, tedy "Hodnocení a mapování politických nástrojů", bude mít okamžitý dopad na kvalitu projektu CREATE, neboť je nástrojem pro vývoj ToolBoxu, který má být k dispozici všem tvůrcům politik na místní a regionální úrovni pro vzdělávání dospělých. Navíc dopad hodnocení CREATE (Metodologie + Taxonomie) spočívá v jeho bezprostřední "přenositelnosti" do dalších oblastí vzdělávání (zejména odborného vzdělávání a přípravy, jejichž politiky jsou prováděny hlavně na místní úrovni místními úřady) a jinými zeměmi (tj. EU).

  CREATE Project Report