Procjena

Procjena i mapiranje politika i praksi.

Trenutno ne postoje taksonomije niti koherentne definicije (na razini EU, nacionalnoj i lokalnoj razini u državama članicama) u vezi mjera, alata i inicijativa politike obrazovanja odraslih. Ključni element inovacije CREATE procjene je definicija metodologije za klasifikaciju (i tako identificirati) takve alate i mjere politike u različitim okruženjima, zemljama i dimenzijama AE (sve to predstavljaju partnerstvo: akademska zajednica, javni sektor, privatni sektor, NVO koji su zainteresirani za AE kao pružatelje, dobavljače, korisnike, facilitatore i kreatore politike).

CREATE procjena, tj. " Procjena i mapiranje politika i praksi", imat će neposredan učinak na kvalitetu CREATE projekta jer je instrument za razvoj Alatnog okvira dostupan svim regionalnim / lokalnim kreatorima politike diljem EU za obrazovanje odraslih. Osim toga, utjecaj CREATE procjene (metodologija + taksonomija) leži u njegovoj neposrednoj "prenosivosti" drugim područjima obrazovanja (posebice strukovno obrazovanje i osposobljavanje, čije se politike uglavnom provode na lokalnoj razini od strane lokalnih vlasti) i drugih zemalja (tj. EU).

  CREATE Project Report