Novērtējums

Politikas novērtējums un politikas rīku apzināšana.

Šobrīd attiecībā uz PI politikas pasākumiem, rīkiem un iniciatīvām nav izstrādāta nedz klasifikācija, nedz arī saskaņotas definīcijas (ES līmenī, valstu un vietējā līmenī visās dalībvalstīs). CREATE novērtējuma galvenais inovāciju elements ir metodikas definēšana šādu politikas rīku un pasākumu klasificēšanai (attiecīgi – arī noteikšanai) dažādā politikas īstenošanas vidē, dažādās valstīs un PI līmeņos (ko īsteno partneri: akadēmijas, publiskais sektors, privātais sektors, NVO, kas ir ieinteresētas PI kā pakalpojumu sniedzēji, piegādātāji, lietotāji, sekmētāji un politikas veidotāji).

CREATE novērtējums, jeb „Politikas novērtējums un politikas rīku apzināšana” radīs tūlītēju ietekmi uz CREATE projekta kvalitāti, jo tas ir noderīgs ToolBox izstrādei, kas pieaugušo izglītības nolūkos būs pieejams visiem reģionālās/vietējās politikas veidotājiem ES dalībvalstīs. Papildus šai radītajai ietekmei CREATE novērtējuma (Metodika + Klasificēšana) priekšrocība ir tā tūlītēja „pārnesamība” uz citām izglītības jomām (jo īpaši, profesionālo izglītību, kur politiku galvenokārt īsteno vietējās iestādes vietējā līmenī) un uz citām valstīm (proti, ne tikai ES).

  CREATE Project Report