Glosář CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

POLITIKY/STRATEGIE

Politiku/strategii lze definovat jako soubor zásad, které podporují a řídí rozhodnutí poskytovatelů vzdělávání dospělých. Politika/strategie může být zastřešující strukturou. Strategie poskytovatele vzdělávání dospělých by měla vést k d  


SEKTOR

Sektory (např. sociální, regionálního rozvoje apod.) Každý sektor je spojen se specifickou částí průmyslu.(Https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sector)  


VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Vzdělávání dospělých (http://cedefop.europa.eu) Obecné nebo odborné vzdělávání dospělých po počátečním vzdělávání a odborné přípravě pro profesní a / nebo osobní má za cíl: • Poskytovat všeobecné vzdělávání dospělým v tématech, které js  


1