Glosar CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih (http://cedefop.europa.eu) Opće ili strukovno obrazovanje predviđeno za odrasle osobe nakon inicijalnog obrazovanja i osposobljavanja za profesionalne i / ili osobne potrebe i koje ima za cilj: • Osigurati opće obra  


POLITIKA

Politika se može definirati kao skup načela koji podupiru i vode odluke unutar agenta / agencije za obrazovanje odraslih. Politika može biti sveobuhvatna izjava koja pruža opću strukturu od signala namjere do konačnog ishoda. Agencija /  


SEKTOR

Sektori (npr. Društveni, ekonomski razvoj itd.) Određeni sektor gospodarstva zemlje dio je povezan s navedenom vrstom industrije. (Https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sector)  


1