Glosārijs CREATE

Competitive Regions and Employability of Adults Through Education.

NOZARE

Konkrēta tautsaimniecības nozare (piem., lauksaimniecība, tirdzniecība, valsts pārvalde utt.)  


Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība (http://cedefop.europa.eu) Vispārējā vai profesionālā izglītība pieaugušajiem pēc sākotnējās izglītības un apmācības profesionālos un / vai personiskos nolūkos, kuras mērķis ir: • nodrošināt pieaugušajiem vispārējo  


POLITIKA

Politiku var definēt kā principu kopumu, kas ir pamatā lēmumu pieņemšanai pieaugušo izglītības organizācijā/iestādē. Politika var būt kā vispusīgs formulējums, kas nodrošina visaptverošu struktūru no nodoma rašanās līdz galīgajam rez  


1