Projekt CREATE

Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání.