Projekt CREATE

Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání.

Hlavním cílem projektu CREATE je zlepšit výstupy a efektivitu vzdělávní dospělých pomocí systematických intervencí souvisejících se strategií (EU 2020) a implementací na základní úrovni, např. region jsou zapojeny do vzdělávacích programů. EU uznává potřebu jednat na místní úrovni s cílem lépe koordinovat a plánovat politiky, včetně různých zdrojů financování, které mohou někdy vyvolat nejasnosti, tj. Erasmus +, Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj.

CREATE vychází z potřeby identifikovat a využívat faktory úspěchu s cílem zlepšit efektivitu a dopad vzdělávání dospělých s cílem snížit geografické rozdíly ve vzdělávacích příležitostech a výsledcích v regionech EU. CREATE posílí formulaci politik a podpoří rozvoj praxí založených na důkazech, a to i dalším sladěním strategie, politiky a financování dalšího vzdělávání dospělých.

AKTIVITY:
a) Benchmarking a srovnávací hodnocení nástrojů vzdělávání dospělých zaměřených na regionální rozvoj
b) Výběr osvědčených postupů, získaných zkušeností, účinných polit a nástrojů
c) Vytvořené CREATE ToolBox /nástroje/ pro tvůrce politik, integrování vzdělávání dospělých do strategií regionálního a ekonomického rozvoje

CREATE hlavní výsledky jsou:
1. CREATE network, platformy a virtuální komunita pro posílení spolupráce mezi regionálními orgány s cílem podpořit rozvoj systémů vzdělávání dospělých a jejich integraci do místního / regionálního rozvoje
2. CREATE ToolBox pro užší přizpůsobení vzdělávání dospělých strategiím hospodářského rozvoje na regionální úrovni