Back    

Vysočina Education

Website: http://vys-edu.cz/

Vysočina Education
Vysočina Education byla založena Krajem Vysočina, je to instituce, která podporuje vzdělávací aktivity. Organizace spolupracuje s mnoha zahraničními institucemi. Instituce je zapojena do ESF projektů spojených s mentoringem na školách, ICT metodami a vzděláváním dospělých. Vysočina Education vytvořila skupinu spolupracujících ředitelů škol, kteří se pravidelně setkávají a diskutují aktivity k vedení školy. Vysočina Education také pravidelně připravuje programy DVPP, nabízí studijní programy pro profesionály ve školách a dospělé účastníky vzdělávání. Všichni zaměstnanci jsou zkušení v oblasti diseminace. Vysočina Education je propojena s Krajem Vysočina a dalšími regionálními a národními partnery. Zaměstnanci Vysočina Education pravidelně monitorují situaci škol a vzdělávání dospělých, instituce je členem Regionální rady pro lidské zdroje a zná potřeby škol, všech vzdělávajících se a dalších subjektů. Vysočina Education zaměstnává experty v oblasti vzdělávání dospělých a dalších souvisejících oblastech jako kariérové poradenství a koučování. Experti jsou vyškoleni k poskytování podpory při analýze vzdělávacích potřeb. Vysočina Education využívá systém kvality CAF.