CREATE nástroje

CREATE nástroje a zdroje podporující regionální a místní tvůrce politik.

CREATE nástroje jsou vyvinuty s cílem zajistit, aby místní a regionální političtí činitelé z celé Evropy mohli používat politické nástroje pro lepší plánování, navrhování, implementaci a monitorování politik vzdělávání dospělých s jasnou vizí udržitelnosti veřejných financí ve vzdělávání dospělých. CREATE ToolBox bude obsahovat řadu praktických nástrojů pro tvůrce politik, které zajistí politiku založenou na důkazech a lépe sladí nástroje a programy ve vzdělávání dospělých s místním socioekonomickým rozvojem. CREATE ToolBox bude k dispozici zdarma v 7 různých jazykových verzích, bude tak zajištěna co nejširší dostupnost.

CREATE ToolBox obsahuje politické nástroje a zdroje na podporu regionálních / místních tvůrců politik s cílem formulovat lepší relevantnější řešení a programy pro vzdělávání a odbornou přípravu dospělých. CREATE ToolBox také umožní tvůrcům regionální / místní politiky lépe sladit a integrovat intervence a vzdělávání dospělých se strategiemi místního hospodářského rozvoje.


období :
Fáze rozhodovacího cyklu:
druh nástroje:
Můžete se také podívat na soubor nástrojů zde.