CREATE Alatni okvir

Alati i resursi za podršku regionalnim / lokalnim kreatorima politike.

CREATE Alatni okvir je razvijen kako bi se osiguralo da lokalni i regionalni kreatori politike iz cijele Europe mogu koristiti alate politike kako bi bolje planirali, oblikovali, implementirali i pratili obrazovanja odraslih uz jasnu viziju održivosti javnog financiranja u AE. CREATE Alatni okvir će sadržavati niz praktičnih alata za kreatore politike kako bi se osiguralo donošenje odluka temeljenih na dokazima i bolje uskladiti politike i programe AE-a s lokalnim socio-ekonomskim razvojem. CREATE Alatni okvir će biti dostupan besplatno u 7 različitih verzija jezika kako bi se osigurala najširi vidljivost i usvajanje.


CREATE Alatni okvir sadrži alate i resurse za podršku regionalnim / lokalnim kreatorima politike kako bi formulirali bolje i relevantnije rješenje i programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih. CREATE Alatni okvir također će omogućiti regionalnim / lokalnim kreatorima politike da bolje usklade i integriraju AE intervencije s lokalnim strategijama gospodarskog razvoja.


Pojam:
Faza ciklusa politika:
Vrsta alata:
Odavde možete istražiti i cijeli naš alat.