CREATE ToolBox

Politikas rīki un resursi reģionālās/vietējās politikas veidotāju atbalstam.

CREATE ToolBox ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt vietējās un reģionālās politikas veidotājiem visā Eiropā iespēju izmantot politikas rīkus PI veiksmīgākai plānošanai, veidošanai, īstenošanai un uzraudzībai ar skaidru vīziju attiecībā uz PI piešķirtā valsts finansējuma ilgtspēju. CREATE ToolBox ietvers virkni praktisku rīku, kas ļaus politikas veidotājiem īstenot uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu un veiksmīgāku PI politikas un programmu saskaņošanu ar vietējo sociālekonomisko attīstību. CREATE ToolBox būs pieejams bez maksas 7 valodu versijās, tādējādi nodrošinot pēc iespējas plašāku rīka pieejamību un izmantošanu.

CREATE ToolBox ietver politikas rīkus un resursus reģionālās/vietējās politikas veidotāju atbalstam, palīdzot tiem veiksmīgāk un atbilstošāk formulēt pieaugušo izglītības un apmācības risinājumus un programmas. CREATE ToolBox arī ļaus reģionālās/vietējās politikas veidotājiem veiksmīgāk saskaņot un integrēt PI intervenci vietējās ekonomiskās attīstības stratēģiju ietvaros.
Jēdziens:
Politikas cikla fāze:
Rīka veids:
Jūs varat iepazīties ar visu mūsu rīkkopu arī šeit.